Riding the gondola up Blackcomb Mountain. Ski Whistler Canada

Riding the gondola up Blackcomb Mountain. Ski Whistler Canada