Tian Tan Buddha

Tian Tan Buddha. Big Buddha. Lantau Island. Hong Kong.