Admiring the view. Wapama Falls. Hetch Hetchy. Yosemite National Park

Admiring the view. Wapama Falls. Hetch Hetchy. Yosemite National Park